Madagascar: land of lemurs and smiling faces

It was an exceptional ride, as it happened because of love and passion of one man. If not for this love, 40 healthy racing horses would have been shot instead of getting their second chance – a chance for a new life. And we couldn’t be seeing Madagascar like we did: far from beaten track, among forgotten villages and secluded places – yet always full of smiling, welcoming people.

Madagaskar: królestwo lemurów i uśmiechu

Ten rajd był wyjątkowy, bo zrodzil się dzieki pasji i miłości pewnego człowieka. Gdyby nie one, kilkadziesiąt wyścigowych koni przeznaczonych na śmierć nie dostałoby drugiej szansy – szansy na życie. A my nie moglibyśmy oglądać Madagaskaru w taki sposób: z dala od turystycznych ścieżek, wśród zapomnianych wiosek, w nieznanych miejscach – ale zawsze pełnych uśmiechniętych ludzi.