Ecuador: Avenue of the Volcanoes

Ecuadorian “Avenida de los Volcanes” runs south of Quito, between two parallel mountain chains, and contains seven peaks higher than 5000 meters – plus some smaller ones. Many of them, including iconic Cotopaxi, are active volcanoes. The summit of Chimborazo (6,263 m) – thanks to its location along the equatorial bulge – is the farthest point on the Earth’s surface from the Earth’s center. This makes it the Earth’s closest point to the Sun. Although located near the equator, the area’s climate is not tropical, not even hot – thanks to the high altitude. But the combination of the two: (ecuator and altitude) makes the sunshine deadly strong: you get burned even when the sky is overcast.

In January 2017, we rode along the volcanoes avenue on horseback.

Ekwador: Aleja Wulkanów

Ekwadorska Avenida de los Volcanes (Aleja Wulkanów) biegnie na południe od Quito, pomiędzy dwoma równoległymi łańcuchami gór. Wiele z przynależących do niej szczytów to aktywne wulkany, na czele z legendarnym Cotopaxi. Szczyt Chimborazo (6.263 mnpm), dzięki biegunowemu spłaszczeniu Ziemi, jest najbardziej oddalonym od środka Ziemi punktem na jej powierzchni – co oznacza, że jest miejscem na Ziemi położonym najbliżej Słońca – bliżej nawet niż szczyt Mount Everest! Aleja Wulkanów, mimo że leży blisko Równika, nie ma tropikalnego klimatu, nie jest tam nawet gorąco – a to za sprawą dużych wysokości. Ale kombinacja: równik+wysokość, powoduje że słońce jest tam zabójcze: można się opalić a nawet poparzyć nawet kiedy niebo jest zachmurzone.

W styczniu 2017 przejechaliśmy część Alei Wulkanów konno.