Where the desert meets the ocean

It was our 3rd ride in Morocco, and again riding with Rena. Her horses – fast like the wind – carried us for almost 240 km through the desert to the ocean shore, where we could gallop forever on a long, wide and empty beach.

Gdzie pustynia spotyka się z oceanem

Nasz trzeci rajd w Maroko – i znowu z Reną. Jej konie, szybkie jak wiatr, niosły nas prawie 240 km przez pustynię do wybrzeża oceanu, gdzie mogliśmy galopować bez końca na długiej, pustej plaży.

 • click image to enlarge and display caption ••• kliknij w fotkę żeby powiększyć i wyświetlić opis •